เพิ่มเพื่อน
Call Center: 082 249 8824

ทานโปรตีนมากเกินไป ไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือ

 

 

ทานโปรตีนมากเกินไป ไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือ

 

อันตรายของโปรตีนเป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมาโดยตลอด บางคนก็บอกว่า การรับประทานโปรตีนมากเกินไปอาจดึงแคลเซียมออกจากกระดูกและทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้หรือโปรตีนสามารถทำลายตับและไตได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนคำกล่าวเหล่านั้น ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นข้อๆให้อ่านกันครับว่า สรุปแล้วการทานโปรตีนมากเกินไป ไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือ


1. การรับประทานโปรตีนมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน?
มีความเชื่อว่าการรับประทานโปรตีนในปริมาณที่มากอาจนำไปสู่การเกิดโรคกระดูกพรุนได้ ทฤษฎีนี้มาจากการที่โปรตีนจะเพิ่มความเป็นกรดภายในร่างกายซึ่งร่างกายจะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกออกมาเพื่อลดความเป็นกรดนั้นและถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยพบว่ามีการดึงแคลเซียมออกมาเพิ่มขึ้น แต่ผลนั้นเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของโปรตีนต่อการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกในระยะยาวนั้นไม่เห็นด้วยกับความเชื่อนี้ ในงานวิจัยที่พบได้ให้ข้อสรุปว่า ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของโปรตีนมีผลร้ายต่อกระดูก ในทางกลับกันการเพิ่มขึ้นของโปรตีนส่งผลดีต่อสุขภาพของกระดูกอีกด้วย ซึ่งมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่สนับสนุนว่า การรับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพของกระดูก ตัวอย่างเช่น การรับประทานโปรตีนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูและลดความเสี่ยงในการหักของกระดูก อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม IGF-1 และความลีนของร่างกายซึ่งทั้งหมดช่วยในเรื่องของสุขภาพกระดูกทั้งสิ้น ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า โปรตีนทำให้เกิดโรคกระดูกพรุ่นจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าที่ไม่มีหลักฐานอะไรมาสนับสนุน

 

2. ความเชื่อเกี่ยวกับโปรตีนและการทำลายไตเป็นจริงหรือไม่?
ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการกรองของเสียและของเหลวออกจากเลือดซึ่งก่อให้เกิดปัสสาวะขึ้น บางคนกล่าวไว้ว่า ไตจะทำงานหนักขึ้นเพื่อกำจัดเมแทบอไลต์ของโปรตีนที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญโปรตีนออกจากร่างกาย แต่อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้วไตโดยปกติทำงานไม่ได้หนักอย่างที่คิด ถึงแม้ว่าการเพิ่มโปรตีนเข้าไปในมื้ออาหารอาจทำให้ไตทำงานหนักขึ้นบ้าง แต่นั้นไม่ได้มีผลในการเพิ่มการทำงานของไตในปริมาณที่มากเกินขีดจำกัดของไต

มีงานวิจัยพบว่า โปรตีนในปริมาณที่สูงมีผลร้ายต่อคนที่เป็นโรคไต แต่ในบุคคลปกตินั้น โปรตีนไม่มีผลเสียอะไร และในขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่พบผลเสียของโปรตีนในบุคคลที่ไตปกติ แม้กระทั้งนักเพาะกายหลายคนก็มีสุขภาพไตที่ดี ถึงแม้ว่าเขาจะรับประทานโปรตีนในปริมาณที่มากจากทั้งอาหารปกติและอาหารเสริมก็ตาม

สองปัจจัยความเสี่ยงหลักของการเกิดไตล้มเหลวคือ ความดันโลหิตสูงและเบาหวานซึ่งการรับประทานโปรตีนในปริมาณมากช่วยลดปัจจัยเหล่านี้ได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของโปรตีนจะมีผลร้ายต่อไต (ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอก็ตาม) แต่โปรตีนก็มีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตและน้ำตาลซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของไตเช่นกัน

 

3. การรับประทานโปรตีนเป็นสิ่งที่ดี?
การรับประทานโปรตีนที่มากขึ้นก่อให้เกิดผลดีหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น มวลกล้ามเนื้อ การใช้พลังงานของร่างกาย ความอิ่ม และลดความเสี่ยงโรค ซึ่งสรุปได้ว่าการรับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดี

 

4. เท่าไหร่ที่เรียกว่ามากเกินไปหล่ะ?
ร่างกายนั้นมีการเสื่อมสลายและการสร้างตลอดเวลา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ร่างกายอาจต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นเช่น ในช่วงที่ป่วย หรือมีการทำกิจกรรมทางร่างกายมาก เช่นการยกน้ำหนัก ออกกำลังกาย การเล่นเวทเทรนนิ่ง เป็นต้น ในช่วงเวลาเหล่านี้เราจำเป็นต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเรารับประทานโปรตีนมากกว่าที่เราต้องการ โปรตีนที่เหลือก็จะเป็นพลังงานส่วนเกินได้ ซึ่งมีผลทำให้เราลดไขมันได้ช้าลงหรือมีไขมันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เราต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปริมาณโปรตีนที่เกินความจำเป็นอีกด้วย ทางที่ดีเราควรทานโปรตีนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเราจะดีที่สุด

 

-------------
สรุปเนื้อหา
-------------
ความเชื่อที่ว่าทานโปรตีนมากๆไม่ดีต่อสุขภาพนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าการรับประทานโปรตีนเป็นจำนวนมากส่งผลร้ายต่อสุขภาพอีกทั้งหลักฐานส่วนใหญ่ยังแสดงให้เห็นประโยชน์ของโปรตีนมากกว่า ในกรณีที่ไตเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือสุขภาพไตปกติดี

 

-------------------------
Reference

-Kerstetter, J. E., Kenny, A. M., & Insogna, K. L. (2011). Dietary protein and skeletal health: a review of recent human research. Current Opinion in Lipidology, 22(1), 16–20. 

-Moorthi, R. N., Armstrong, C. L. H., Janda, K., Ponsler-Sipes, K., Asplin, J. R., & Moe, S. M. (2014). The Effect of a Diet containing 70% Protein from Plants on Mineral Metabolism and Musculoskeletal Health in Chronic Kidney Disease. American Journal of Nephrology, 40(6), 582–591. 

-Phillips, S. M. (2014). A Brief Review of Higher Dietary Protein Diets in Weight Loss: A Focus on Athletes. Sports Medicine (Auckland, N.z.), 44(Suppl 2), 149–153.

 

 

สมัครเข้าโปรแกรม

 


29 มกราคม 2562

ผู้ชม 865 ครั้ง